Forældre og elever

Bestyrelsesmedlemmer

 • Laura Greve Andersen
  Forælderrepræsentant

  Telefon: 63760019 / 30516959
  Mail: laga@tdc.dk

 • Kirsten Møller
  Skoleleder og Sekretær

  Telefon: 64746525
  Mail: kimoe@assens.dk

 • Heidi Storm Rasmussen
  Forælderrepræsentant

  Telefon: 64761369 / 40961779
  Mail: heidisb@hotmail.com

 • Lars Tastum Madsen
  Forælderrepræsentant

  Telefon: 26251513
  Mail: tastum75@mail.dk

 • Sinja Camilla Svarrer Damkjær
  Forælderrepræsentant

  Telefon: 27881913                Mail: sinja@svarrerdamkjaer.dk

   

 • Susanne Hagh Strunge Holm
  Formand

  Telefon: 40766041/24974991
  Mail: sush240880@gmail.com

 • Kristine Krogh Madsen
  Forælderrepræsentant

  Telefon: 22385502
  Mail: krisi@mail.dk

 • Morten Mølsted Nedertoft
  Forælderrepræsentant

  Telefon: 28905728/28748774
  Mail: morten@nedertoft.dk

 • Thomas Nielsen
  Viceskoleleder og medarbejderrepræsentant

  Telefon: 64746527
  Mail: thoni@assens.dk

 • Dorthe Gafert
  Lærer, TR og medarbejderrepræsentant

   

 • Rikke Bæk Hansen Lærer og medarbejderrepræsentant