Forældre og elever

Åben skole

Med folkeskolereformen skal alle skoler arbejde med ”åben skole”, som betyder, at skolen i højere grad skal åbne sig for det omkringliggende samfund og samarbejde med lokale idrætsforeninger, musik- og ungdomsskole, museer, erhvervsliv og foreningslivet generelt.

 Bestyrelsen understøtter Tommerup Skoles initiativer i forhold til, at skolen skal være aktiv i  samfundet og være en del af ”den åbne skole”.

 Det betyder konkret, at eleverne vil opleve koncerter, besøg på/ samarbejde med virksomheder, aktiviteter med musik- og ungdomsskole og det lokale foreningsliv, teater, udflugter, lejrskoler, sportsstævner og meget andet.

Udgangspunktet for ”den åbne skole” er, at eleverne skal lære så meget som muligt.

”Den åbne skole” kan være med til at give eleverne variation i undervisningen og praksisnær kontekst. ”Den åbne skole” kan stimulere nysgerrighed og trivsel og give øget motivation i  forhold til at lære mere. Aktiviteter inden for ”den åbne skole” knytter typisk an til den fagdelte undervisning, men kan også være en del af den understøttende undervisning.

” Den åbne skole” skal styrke den lokale sammenhængskraft og introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder.

Vi bruger det lokale samfund, når det er muligt, men det kan også være, at der er ønske om transport lidt længere.

 Ved den årlige budgetlægning indarbejdes et beløb til aktiviteter under ”åben skole”. Skolebestyrelsen vil arbejde for, at forældrene kommer til at spille en aktiv rolle i at finde og udnytte muligheder lokalt.

Skolebestyrelsen understøtter, at transport med eleverne i forbindelse med ”åben skole” og andre arrangementer i det omfang det er muligt, klares gennem forældrekørsel. Forældrekørsel er ikke eneste mulighed, men undersøges som udgangspunkt før der bestilles anden transport.

Ledelsen sikrer, at forældrene ved skoleårets start, giver skriftlig tilladelse til at andre forældre og personale må køre med deres barn. Skolen (læreren/pædagogen, der står for aktiviteten ud af huset) orienterer forældrene om, hvem der kører med hvem.