Forældre og elever

Omklædning og bad

Skolebestyrelsen ønsker at understøtte en sund og smidig kultur i forbindelse med bad og omklædning. Skolebestyrelsen ser det som en del af fællesskabets kultur at eleverne tager bad og omklædning sammen. Det har noget med udvikling, samvær og gensidig respekt at gøre.

 En sund og smidig kultur omkring bad og omklædning skal øves tidligt i skoleforløbet, hvilket betyder, at vi allerede fra 0.kl. træner dette, så bad og omklædning bliver en naturlig del af fællesskabet.

 Skolebestyrelsen ser det som naturligt, at eleverne i 7.-9. kl. skifter tøj og bader, både i forbindelse med idræt og motion/ bevægelse.

I forbindelse med, at disse lektioner ligger som yderste lektioner og enkelte elever skal direkte videre til frivillig sport kan læreren dispensere, men det skal ske uden at det får negative side konsekvenser for fællesskabet om bad og omklædning.