Forældre og elever

Skolestart

Vi ønsker at give eleverne så god en skolestart som muligt. Ligeledes ønsker vi at give forældrene en grundig orientering om Folkeskolens formål og indhold, samt starte den gensidige dialog om samarbejdet mellem skole og hjem.

I efteråret tilbyder viceskolelederen og børnehaveklasselederen/ -lederne at deltage i forældremøder i distriktets børnehaver. Ved denne lejlighed orienteres der om skolen, skoleparathed i forhold til børnehaveklassen og SFO, lige som skolen orienteres om det arbejde, der er foregået i børnehaverne.

Viceskolelederen og børnehaveklasselederen deltager i møde med børnehavens pædagoger i foråret i forhold til overlevering af børn – denne samtale foregår ud fra et resursesyn på børnene.

Forældrene indskriver deres børn digitalt til den folkeskole, som de ønsker. Dette sker i januar måned.  I slutningen af januar holdes det første korte orienteringsmøde for de kommende forældre til børnehaveklassen – dette møde er samtidig en opsamling i forhold til evt. tvivlstilfælde og spørgsmål til skolestarten.

I maj inviterer skolen til første dialogmøde med forældrene til børnehaveklasseeleverne. Ved dette møde deltager viceskoleleder, skoleleder, børnehaveklasseleder og bestyrelsesformand.

Første skoledag for børnehaveklassen annonceres på skolens hjemmeside. Børnehaveklassen starter samme dag som skolens øvrige elever.

Første skoledag efter sommerferien er en særlig dag med morgensamling for alle elever.