Forældre og elever

Elevrådet

På Tommerup Skole vægter vi elevrådets arbejde højt. Der vælges hvert år to repræsentanter fra hver klasse (1. - 9. kl.), som deltager fast i møderne. Indholdet af møderne besluttes af eleverne og elevrådets kontaktlærer.

Elevrådet har fokus på elevtrivsel og arbejder med tiltag mod mobning. I den forbindelse har de lavet skolens slogan mod mobning, som lyder: 

"Mobning stopper her"