Forældre og elever

Skole-hjem samarbejdet

Et velfungerede skole-hjem samarbejde grundlægges ved det første møde med skolen. Der skal skabes og vedligeholdes gensidig tillid mellem hjem og skole.

Forældrene har ret og pligt til medansvar og indflydelse på deres barns og klasses liv og normer.

Forældremøder i klasserne er både informative og præget af gensidig dialog.

Et højt informationsniveau fra skolen skabes blandt andet gennem følgende:

 • Skolen udsender hver måned et nyhedsbrev på Forældreintra
 • Skolebestyrelsens referater kan læses på skolens hjemmeside
 • Et medlem af skolebestyrelsen deltager i efterårets forældremøder i klasserne
 • Information fra klasseteamet til forældrene om klassens arbejde foregår regelmæssigt
 • Der kommunikeres gennem Forældreintra
 • Forældre er altid velkomne på Tommerup Skole
 • Nye elever og forældre, som kommer i løbet af skoleåret, introduceres til skolen ved et møde med skoleledelsen og berørte klasselærer/ pædagog.

Samarbejdet i den enkelte klasse foregår på følgende måde:

 • Der holdes mindst ét forældremøde pr. år. 
 • For indskolingsklasserne ligger mødet samme dag, med en fælles del for alle, inden klasserne går hver for sig til den sidste del.
 • Nye lærere præsenteres på det første forældremøde
 • Sociale arrangementer for elever og forældre planlægges af klassens forældreråd og klasselærer.  I de ældste klasser bør eleverne inddrages i planlægningen.
 • Der holdes 2 samtaler pr. år i alle klasser. 
 • Der udarbejdes elevplan én gang om året. Elevplanen danner udgangspunkt for samtalen med fokus på det fremadrettede, både fagligt, socialt og trivselsmæssigt.
 • 8. og 9.kl får standpunktskarakterer 2 gange årligt. Årskarakterer gives inden de skriftlige prøver i 9.kl starter.
 • I indskolingen deltager klasseteamets lærere og en pædagog i samtalerne.