Skolen

Hvad gør vi, hvis vi opdager mobning?

Når/ hvis vi opdager mobning vil vi påtage os medansvar for at gøre noget ved det. Ofte står den/de, der oplever mobning i en sårbar situation – og måske endda i en situation, hvor den mobbede kan være bekymret for, om det hele bliver værre, hvis mobningen tages op. Derfor er det afgørende, at mobning tages alvorligt af alle parter.

På Tommerup Skole vil vi tage imod beretninger om mistrivsel og mobning – og fra starten tage det alvorligt. Vi vil afstemme vores indsats efter de erfaringer og den viden, som vi måtte have i hvert enkelt konkret tilfælde. Hver gang vil vi se mobning og trivsel i en kontekstuel ramme, der sigter mod fællesskabet.

Vi vil i de tilfælde, hvor vi bliver gjort opmærksom på eller oplever mobning, lave en plan for, hvordan vi får stoppet mobningen. Planen laves i tæt samarbejde mellem de involverede parter. Det vil ofte være vores LKT-vejleder, der er tovholder for denne plan.