Skolen

Mobning kan være en kompleks sag

Mobning foregår både blandt børn, unge og voksne. Mobning er ikke blot knyttet til den/ de, der mobber eller den/ der bliver mobbet. Mobning er knyttet til gruppen og omfatter også tilskuere og medløbere.

Mobning kan være direkte og synlig ved f.eks. udstødelseshandlinger eller direkte forfølgelse. Det kunne være, hvis en person gentagne gange blev slået, kaldt grimme ting eller latterliggjort på de sociale medier.

Der kan også være den mere tavse form for mobning, som kunne være skjult udelukkelse, f.eks. hvis kammerater/ kolleger går, når en bestemt person kommer, vender øjne, hvisker eller systematisk ikke liker en person på de sociale medier.

Mobning handler om en magtubalance, som finder sted i et fællesskab, hvor alle har ret til at være og er nødt til at være, f.eks. i skolen.  

Mobning og chikane på nettet, digital mobning, hænger ofte sammen med mobning, som foregår på f.eks. skolen eller et andet fællesskab.

Digital mobning:

Digital mobning giver nye muligheder for, at den/ mobbede kan opleve utryghed og uvished døgnet rundt – hvem har set hvad, f.eks. billeder og beskeder? Hvem er afsender? Mulighed for overskridelse af personlige grænser kan nemt opstå. Kropssproget mangler, så mulighed for misforståelse i toning er til stede.  

Vi bruger billeder mere og mere – og hurtighed på delingstasten gør, at vi først efterfølgende kommer til at tænke os om.  

Både i skolen og hjemme er vi nødt til at hjælpe vores børn og hinanden med hvordan vi færdes på Nettet, således, at vi lærer at begå os på Nettet på en sund og etisk forsvarlig måde. Seksuel mobning på Nettet er en særlig grov form for digital mobning.