Skolen

Samarbejde mod mobning - Hvem går man til?

Det er afgørende for at stoppe mobning, at vi samarbejder om det. Både professionelle og forældre skal og kan bidrage til at stoppe mobning. Det kræver, at vi har et ligefremt sprog om det og tillidsfuld adgang til hinanden.

Der er heldigvis både personer, som man kan henvende sig til og få hjælp og viden i form af undersøgelser og forskning, der fortæller om, hvad der virker bedst.

På Tommerup Skole har vi et beredskab i forhold til mobning. Man kan altid henvende sig til:

  • Klassens lærere og pædagoger
  • Elevrådet
  • Ledelsen, Thomas Nielsen og Kirsten Møller
  • Skolebestyrelsen, Laura G Andersen m.fl.
  • LKT-vejleder, Tine Leth
  • Samarbejdsparter som f.eks. sundhedsplejerske, skolepsykolog og socialrådgiver.