Skolen

Begrebsafklaring

Vi arbejder ud fra følgende begreber og definitioner, som vi først vil sætte ord på:

Konflikt:

”En uenighed, en uoverensstemmelse eller en konkret anspændt episode mellem to eller flere personer eller grupper. I modsætning til mobning er magtforholdet mellem de involverede generelt lige”.

 Drilleri:

”Har karakter af tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der bl.a. kan handle om at afprøve grænser eller være et forsøg på at skabe kontakt”.

 Generende drillerier:

En gråzone mellem drilleri og mobning. Når drillerier mister karakter af tilfældighed, og magtbalancen mellem parterne langsomt bliver forrykket. Kan have elementer af mobning i sig og er derfor et vigtigt forvarsel om mobning.

 Mobning:

”En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer på et sted, hvor den mobbede er nødt til at være”. Ved negative handlinger kan der være tale om: Direkte fysisk vold, skub, slag, spark osv.Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting både i tale og skrift, herunder via sms’er, mails og andre sociale elektroniske medier (f.eks. facebook)Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen, rulle øjne eller ved at irritere eller såre.

Mobning er først og fremmest kendetegnet ved, at magten er skævt fordelt mellem de involverede - mobning er derfor ikke en konflikt og kan ikke behandles som en sådan.