Skolen

Forældresamarbejdets rolle og betydning for trivsel

Som forælder er man særligt forpligtet, fordi man har det overordnede ansvar og er følelsesmæssigt forbundet med sit barn. Derfor er forældre vigtige og helt nødvendige medspillere i arbejdet med trivsel.

Hvis du/I som forældre er utilfredse med noget vedrørende skolen, eller er uenige med en lærer eller pædagog på skolen, så er det bedst at henvende sig til rette vedkommende. Derefter til ledelsen på skolen.

Generelt er det sådan, at når børn oplever, at deres forældre er interesserede og blander sig i klassens liv, så skaber det glæde hos barnet og positive ringe i vandet, som er med til at styrke oplevelsen af fællesskab.

Du er som forælder forbillede for dit barn, og det er derfor vigtigt, at du støtter op omkring arbejdet med trivsel på skolen og husker, at du igennem tydelige handlinger og holdninger, er med til at markere overfor dit barn, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er.

Det er vigtigt, at du som forælder:

 • Hjælper med til at vi alle taler pænt til hinanden og om hinanden. Også hvis I hjemme taler om klassekammerater – og deres forældre.

 • Er tolerant overfor andre mennesker. På den måde viser du dit barn, at der er andre måder at leve på end den i jeres familie, at vi ser forskellige ud, tror på noget forskelligt osv.

 • Støtter dit barn i at få flere bekendtskaber i klassen. Det er vigtigt for alle børn at få flere og gode relationer til sine klassekammerater. Det mindsker risikoen for mobning, og for at nogle klassekammerater bliver meget isolerede.

 • Støtter dit barn i, at det skal hjælpe andre. Det er derfor vigtigt at du tilskynder dit barn til at hjælpe den kammerat, der ikke kan hjælpe sig selv. Det er især håndsrækningen fra en klassekammerat, der bryder isolationen omkring den kammerat, der ikke trives. Kast lidt ”guldstøv” ud på de andre……

 • Bakker op omkring sociale arrangementer i klassen, fordi det styrker sammenholdet i klassen ,og giver god næring til relationer børnene imellem. Forældreopbakning er nødvendig, hvis det sociale liv i klassen skal lykkes. Det er derfor afgørende at både børn og forældre bakker op omkring de konkrete initiativer som tages af klassens lærere, pædagoger og eks. klasseråd.

 

I forhold til børnefødselsdage er det vigtigt, hvad du som forælder signalerer. Alle børn vil gerne have en god fødselsdag.


Derfor er det vigtigt at man som forælder giver alle invitationer til børnefødselsdage lige høj prioritet, og sørger for at ens barn, så vidt muligt, tager med til alle fødselsdage.

Det signalerer, at man gerne vil hinanden og at man respekterer sine klassekammerater.

Det er en god ide, at man i klassen laver en fødselsdagspolitik, som sikrer, at alle, ingen, alle piger eller alle drenge inviteres. Denne ordning opfattes som retfærdig af de fleste børn. Selektive fødselsdagsinvitationer markerer manglende respekt for klassen, som et fællesskab og kan være medvirkende til at nogle børn kommer til at opleve sig som holdt udenfor og ekskluderet, derfor er det ikke noget som vi som skole synes er befordrende for fællesskabet.

Trivsel hos barnet/eleven er forudsætningen for, at det har et godt liv og dermed et godt skoleliv.


Et barn som trives:

 • Er grundlæggende tilfreds og overvejende glad for at gå i skole.

 • Oplever sig som en del af fællesskabet.

 • Har relationer/kammerater.

 • Ser muligheder og ikke kun begrænsninger.


Forudsætningen for børn, der trives er:

 • At det har tydelige voksne omkring sig som det kan aflæse, som har positive forventninger til det, stiller krav til det, giver det hjælp, støtte og opmuntring. Det skaber tillid, styrker barnets tro på sig selv og giver den voksne mulighed for at opbygge en fortrolighed med barnet.

 • At barnet lærer at løse konflikter, på fredfyldt vis, så den anden part ikke tromles, og uden altid selv at skulle have sin vilje. Konflikter er en naturlig del af livet og opdragelsen, men også noget som barnet kan og skal lære.