Skolen

Hvis man oplever at ens barn ikke trives og/eller er udsat for mobning

Som forælder vil man formodentlig selv gennemgå et bredt spektrum af følelser som for eksempel: hjælpeløshed (der er intet du kan gøre), vrede (du vil måske have hævn), du er bekymret for dit barns velbefindende, forvirret (du ved ikke, hvad du skal gøre), tristhed eller fornægtelse.

Det er naturlige og forståelige reaktioner. De hjælper bare ikke dit barn med at komme videre.

Derfor er det vigtigt at forsøge at bevare roen og tænke tingene igennem, så man ikke handler i affekt, men i stedet velgennemtænkt.

 

Derfor er det vigtigt for dit barn, at du som forælder:

  • holder hovedet koldt, så du undgår at overreagere

  • henvender dig til klasselæreren/ pædagogen eller lærerteamet ( og ikke venter til næste forældremøde eller skole-hjemsamtale). Der skal i fællesskab findes løsninger, så dit barn igen kan komme i trivsel og evt. konflikter kan blive løst. Lærerne/ pædagogerne kan ikke gøre noget, før de kender problemet.

  • tager problemet alvorligt og anerkender det.

  • forsøger at give barnet en tro på, at det kan klare den svære situation. Selvværdet kan styrkes ved værdsættelse og nærvær.

  • tager dig god tid til at tale med barnet og spørge ind til dets fortællinger, så han eller hun får ”læsset” det hele af. Det er vigtigt at lytte tålmodigt.tager barnet alvorligt, og undgår at negligere eller overreagere. Det er vigtigt ikke at komme med handlingsforslag, som opfordrer til at såre eller skade andre. Når man er vred, kan man let komme til at reagere med at sige: ”du skal bare gøre gengæld, svare igen eller slå tilbage”, men det optrapper bare konflikten og er langt fra en løsning på problemet.

  • løfter skylden væk fra dit barns skuldre. Ingen børn ønsker at være udenfor fællesskabet.

  • lader barnet foreslå løsninger på problemet.

  • ikke overbeskytter barnet, da en overbeskyttende holdning fra forældrenes side kan komme til at øge barnets isolation i forhold til kammeraterne og skabe en binding til de voksnes verden, der faktisk gør det vanskeligere at oprette varige kontakter med jævnaldrende