Skolen

Sådan arbejder vi med trivsel på Tommerup Skole

  • Vi vil gerne, at alle taler i en positiv tone til hinanden, og om hinanden, på en måde, så det er rart at være på Tommerup skole. Det gælder både ansatte, elever og forældre, samt gæster. Det er vores fælles ansvar at sørge for at det sker.

  • Ved forældremøder kan klassens trivsel behandles. Forældrene aftaler rammer for f.eks. legeaftaler i fritiden, telefonkæde blandt forældre, private fester, afholdelse af fødselsdage i klassen og sidste skoledag for 9.kl.

  • På afdelingsmøderne er der erfaringsudveksling om elevernes generelle trivsel. På klasseteammøder diskuteres, hvilke trivselsfremmende foranstaltninger, man gør ude i klasserne.

  • Klasseteamet orienterer ledelsen, hvis der er børn i klassen, der er i alvorlig mistrivsel.

  • Klasseteamet har pligt til at arbejde med klassens sociale liv. Minimum en gang om året skal klassen arbejde med social træning, klassetrivsel.dk eller andre lignende materialer.

  • Sociale spilleregler kan være et nyttigt element i arbejdet og opfølgningen på klassens trivsel.

  • Lærerne opfordrer til, at forældrerådet i hver klasse afholder mindst et socialt klassearrangement med lærer- og forældredeltagelse. Målet er, at alle børn i en klasse deltager – også selvom deres forældre skulle være forhindret i at deltage

  • AKT afholder trivselskurser på 1., 4., og 7. årgang for klassernes børn, forældre og lærere.

  • Gårdvagten skal være aktivt synlig og konfronterende, og opmærksomhedskrævende situationer formidles til den næste gårdvagt og klasselærere. Positiv omtale/tiltale/omgang med klassen/eleverne.