Undervisning og læring

Fagdage

På Tommerup Skole har vi til skoleåret 18/19 besluttet at udvide mængden af vores fagdage fra 8 til 20 dage. Det betyder, at vi har 20 fagdage placeret ud over hele skoleåret (ca. en hver anden uge). Meningen med fagdagene er, at lærerne og pædagogerne får nogle dage, hvor de sammen med eleverne kan dykke ned det enkelte fag, og arbejde fordybet med et emne over en hel dag. Fagdagene rammer fagligt bredt, da alle fag indgår i planen. De enkelte klasser og deres forældre kan på Intra følge med i overskrifterne for netop deres klasses fagdage.

Vi glæder os til at prøve kræfter med fagdagene, og gøre os vores egne erfaringer. 

Fagdag i 4.A Naturfag - konstruktion