Undervisning og læring

Redegørelse for omlagt undervisning i maj og juni 2021

Tommerup Skoles ledelse har besluttet at gennemføre omlagt undervisning i maj og juni 2021 med følgende begrundelser:

  • Vi har stadig Corona-smitte i blandt os, og hvis smitte skulle ramme Tommerup Skole, har vi nemmere ved at lukke lokalt og helt præcist ned, når vi fortsætter med at organisere undervisningen med få lærere og pædagoger om de enkelte klasser.
  • Smitte har sværere ved at sprede sig, når vi organiserer os med få lærere og pædagoger om klasserne.
  • Vi har gennemført nødundervisning i det meste af skoleåret 20/21. Siden vi åbnede skolerne for alle elever, 06.05.21 er vi fortsat med at gennemføre omlagt undervisning, jf. bekendtgørelse om omlagt undervisning.
  • De enkelte lærer/ pædagogteams om klasserne gennemfører undervisning med fokus på grundfagene dansk, matematik, engelsk, tysk og naturfag.
  • Der kan forekomme enkelte fag, især de praktisk-musiske fag, som ikke gennemføres i vanligt systematisk forløb. Det drejer sig om musik, håndværk-design og madkundskab. Desuden gennemfører vi ikke valgfag for 7.-9.kl, fordi vi ikke underviser elevgrupper på tværs af klasser.
  • Vi har gjort en mindre afkortning af skoledagens længde, for at give plads til særlige forløb med tolærerordninger i klasserne med henblik på øget faglighed og trivsel med baggrund i muligt fagligt efterslæb.
  • Vi træffer beslutning om at gennemføre omlagt undervisning frem til sommerferien for at give lærerne mulighed for at kunne disponere og forberede undervisningsforløb i den kommende periode. Det ville give en meget presset periode op mod sommerferien, hvis vi skulle ændre skemaer endnu en gang – både for elever og personale.
  • Vi fortsætter nødundervisningen med omlagt undervisning, fordi det giver kontinuitet i det pædagogiske arbejde, som vi har i gang.
  • Vi har løbende lavet tilretninger til den omlagte undervisning for at sikre så god faglig dækning af fagene som muligt.

 

Venlig hilsen

 

Kirsten Møller, skoleleder