Undervisning og læring

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning blev indført med skolereformen i 2014.

Lige siden har vi på Tommerup Skole arbejdet målrettet med aktiviteter af forskellig karakter, for at bruge denne tid med eleverne på den bedst tænkelige måde.

I øjeblikket indeholder vores understøttende undervisning følgende aktiviteter:

  • Morgenbånd: Den første halve time hver morgen har vi fokus på elevernes læsning - herunder elevernes egen motivation for at styrke eget læseniveau.
  • Tirsdag og fredag morgen starter vi dagen med fællessamling på skoletorvet. Her synger vi to sange og giver eleverne diverse meddelelser. Vi ønsker med dette forum at styrke fællesskabet og øge kendskabet til danske sange.
  • Derudover har alle elever to lektioner om ugen, hvor der er et øget fokus for bevægelse - det er lektioner, hvor bevægelse tænkes ind i forskellige faglige sammenhænge.
  • 10 årlige UU-dage, hvor undervisningen foregår i temaer. Det kan være på tværs af hele skolen, årgange eller i den enkelte klasse.
  • 6. kl. har 1 ekstra ugentlig lektion i hjemkundskab, så de ialt har 3 lektioner om ugen, hvor de bl.a. står for at lave skolebod for skolens øvrige elever.