Tommerup Skole

Åbenhed

Trivsel

Høj faglighed

Ansvar

Nytænkning

Velkommen til Tommerup Skole


Kære elever og forældre til kommende 0. klasse og 7. klasse

I finder invitation til informationsmøder om skolestart og overgangen til 7. klasse ved at trykke her

 

På Tommerup Skole vægter vi fællesskabet højt.

Vi ved, at vi lærer i fællesskaber, og at det betyder noget, at vi er sammen om at blive så dygtige som muligt.

For os er det f.eks. vigtigt, at de yngste elever møder og spejler sig i de ældre elever. Det er også vigtigt, at vi mødes med morgensamlingerne og at vi tør vise hinanden, hvad vi arbejder med.

Vi ønsker, at elever og forældre er inddraget i skolens hverdag, for at kunne skabe det bedst tænkelige grundlag for elevernes læring, trivsel og dannelse.

Vi er 240 elever fra 0.-9. kl. Elevtallet giver os en unik mulighed for at skabe nærhed og overskuelighed, og samtidig mulighed for at bygge bro mellem de ældste og yngste elever.