Skip til hoved indholdet
  Hjem Vores værdigrundlag De 10 bud

De 10 bud

På Tommerup Skole vægter vi elevens stemme højt. Dette gør vi bl.a. gennem elevrådsarbejdet.

På Tommerup Skole har vi to elevråd. Det "store" og det "lille" elevråd. Det "lille" er for eleverne i 0.-3. kl., og det "store" er for eleverne i 4.-9. kl. Der vælges hvert år to repræsentanter fra hver klasse, som deltager fast i møderne. Indholdet af møderne besluttes af eleverne og elevrådets kontaktlærer. Elevrådet har fokus på elevtrivsel og arbejder bl.a. med tiltag mod mobning. I den forbindelse har de lavet skolens slogan mod mobning, som lyder: 

"Mobning stopper her"

I elevrådets arbejde med dette tema, har de tidligere udarbejdet "De 10 bud", som skal være med til at hindre mobning i at opstå på Tommerup Skole.

De 10 bud er:

 1. Inddrag en voksen
 2. Sig hvad du ser
 3. Tag det op i klassen - hjælp hinanden
 4. Sig STOP
 5. Tal pænt om andre
 6. Kend forskel på mobning og drilleri
 7. Sig undskyld og tilgiv
 8. Man skal ikke dømme folk
 9. Tænk over dine handlinger og hjælp andre med det samme
 10. Vær mod andre, som du gerne vil have de skal være mod dig

Tommerup Skole
Stadionvænget 7
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 65 25

Nyttige links