Skip til hoved indholdet
    Hjem Vores værdigrundlag Skole og hjem samarbejdet

Skole og hjem samarbejdet

Et godt skole-hjem samarbejde er forudsætningen for elever der trives og lærer. På Tommerup skole har vi fx:

  • To skole-hjem samtaler om året
  • Et forældremøde ved skoleårets start
  • Løbende information fra klassernes voksne på fx. Aula og Meebook
  • Nyhedsbreve fra ledelsen, hvor man kan følge med i skolens hverdag
  • Samarbejdsmøder som fx. forpost, UPV-møder, møder med PPR eller lign. 
  • Direkte og løbende kontakt med hjemmene ved særlige og/eller nyopståede udfordringer

På samme måde værdsætter, vi når forældre kontakter skolen, hvis de har spørgsmål eller information, der er vigtig for deres barns trivsel.

Skole-hjemsamarbejdet kan potentielt være sårbart og nogle gange kan man blive uenige eller frustrerede over situationer eller beslutninger, selvom alle arbejder for at gøre det bedst muligt for barnet. Vi forventer at forældre snakker positivt om skolen, de andre elever og personalet overfor deres børn og udenforstående, men i stedet retter henvendelse til skolen, hvis der er noget de undrer sig over eller er uenige i. 

Tommerup Skole
Stadionvænget 7
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 65 25

Nyttige links