Skip til hoved indholdet
  Hjem Vores værdigrundlag Skolens principper

Skolens principper

Her kan du læse skolens principper. Vi arbejder løbende på at opdatere dem, så de svarer til skolens hverdag og udfordringer

Princip for:

Formål

 

·         At alle elever i udskolingen har en pc til rådighed i undervisningstiden.

·         At eleverne lærer at tage ansvar for deres egne devices.

·         At eleverne er fortrolige og kompetente brugere af deres pc til afgangsprøverne.

·         At understøtte Assens Kommunes IT-strategi for Dagtilbud og Skoler

 

 

For at indfri ovenstående formål opfordres forældre fra 7. årgang til at udstyre eleverne med en bærbar computer i undervisningstiden.

 

·         Hvis de har mulighed for det, medbringer eleverne egen bærbar pc til brug for undervisningen.

·         Skolen stiller ikke særlige krav til type eller størrelse på pc (dog anbefaler Tommerup Skole og Assens Kommune ikke chromebooks og tablets).

·         Assens Kommune stiller Microsoft Office gratis til rådighed for eleverne.

·         Skolen vil gerne være behjælpelig med vejledning op til et PC køb.

·         Skolens IT-vejleder servicerer ikke elevernes egne pc’er.

 

 

Elever, som ikke har mulighed for at medbringe egen pc, vil få en pc stillet til rådighed af Tommerup Skole.

 

·         Skolens devices skal blive på skolen, og må kun lånes med hjem efter aftale med en lærer.

·         Ordblinde elever, der låner pc af skolen er undtaget fra denne del. De må gerne have pc’en med hjem.

·         Når en elev låner en pc af skolen, skal det registreres på kontoret.

·         Alle elever opfordres til at opbevare både egne og skolens devices i deres aflåste skab, når den ikke er i brug.

·         Skolen erstatter ikke elevernes egne pc’er, hvis de bliver beskadiget i forbindelse med skolen.

 

 

Princip gennemgået og vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag d. 11.10.22

For at sikre et godt undervisningsmiljø og social trivsel på skolen er der følgende regler på Tommerup Skole: 

 • Alle elever fra 0.-9. kl. afleverer mobiltelefonen i flytilstand i forbindelse med opstarten af 1. lektion, og telefonen udleveres igen, når skolen forlades. Telefonerne låses inde.
 • Lærere og pædagoger beslutter, hvornår og hvordan de elektroniske devices inddrages i undervisningen.
 • Mobilen må ikke anvendes til at fotografere eller filme, med mindre det er aftalt med de personer, der fotograferes eller filmes. Hvis en person fotograferes mod sin vilje, vil de aktuelle forældre blive inddraget.
 • Billeder/film må ikke sendes videre uden forudgående aftale med personerne på billedet.
 • Beskeder må ikke være anonyme, virke chikanerende eller indeholde antydning af mobning. 
 • Telefoner udleveres ikke i forbindelse med brugsordning.
 • Faglærere sætter ved starten af dagen mobilerne ind i mobilhotellet, før de går sammen med eleverne til faglokalerne som f.eks. madkundskab, idræt og musik. 
 • Har eleverne timer i faglokaler i slutningen af dagen hentes mobilerne over til faglokalet, så mobilerne nemt kan udleveres ved undervisningens ophør. 
 • Et smartwatch skal være sat på skolemode for elever fra 0.-9. klasse, og afleveres i prøvesituationer og i øvrigt på personalets forlangende.
 • Anvendelse og medbringelse af elektroniske devices sker ubetinget på forældrenes/elevens eget ansvar. Skolens forsikring dækker ikke evt. skader eller tyveri. 
 • I SFO’en skal smartwatches ligeledes være på skolemode, og mobilen skal være i tasken.
 • Skolens ansatte er rollemodeller og bruger kun deres devices til arbejdsmæssige opgaver, når de er i klassen. 
 • Forældre bør få besked, hvis elever skal have downloadet noget, så de kan nå at godkende det og slå forældrebeskyttelse på.

Ved overtrædelse af principperne 

Overtrædes reglerne, inddrages computere, tablets, mobiler mm. af læreren/pædagogen. Der sendes elektronisk besked til forældrene via Aula så vidt muligt straks efter inddragelse og senest samme dag. Den konfiskerede enhed afhentes af eleven ved skoledagens afslutning. Ved gentagne regelbrud skal telefonen, computeren el. lign. afhentes af forældre inden for kontoret åbningstid.

Princip gennemgået og vedtaget på bestyrelsesmødet

Tommerup Skole
Stadionvænget 7
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 65 25

Nyttige links