Skip til hoved indholdet
    Hjem Vores værdigrundlag Vores 5 kerneværdier

Vores 5 kerneværdier

Tommerup Skole har fem kerneværdier som børn og voksne pejler efter og spejler sig i. Værdierne er forankret dybt i skolens kultur. Så dybt, at de kan virke usynlige i dagligdagen på skolen, men værdierne er, dét til trods, kompasset vi sætter kurs efter i tilgangen til hinanden, og er selve "Tommerup Skole ånden" Herunder kan du læse nærmere om vores værdier, samt hvad de betyder for os i skolehverdagen.

.

Trivsel

 

På Tommerup Skole opmuntrer vi til venlighed og god opførsel.

Vi lytter og er opmærksomme på hinanden

Vi arbejder for at alle børn oplever succes i deres skoleliv

Vi arbejder for en arbejdsplads byggende på engagement, humor og fællesskab

 

Nytænkning

 

På Tommerup Skole samarbejder vi for at sikre børnene de bedste lærings -og udviklingvilkår.

Vi tør afprøve nye undervisningsmetoder og måder at samarbejde på

Ansvar

 

 

På Tommerup Skole tager arbejder vi for en positiv og god skole.

Vi respekterer hinanden og ser forskellighed som en styrke

Vi viser det gode eksempel ved arbejde, adfærd og omgangstone

 

Høj faglighed
 
På Tommerup Skole vil vi at alle yder deres optimale.

Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle børnenes livs - og handlekompetencer.

Vi arbejder i teams, hvor vi stiller krav og understøtter hinandens kompetencer. 

 
 
Åbenhed

 

På Tommerup Skole arbejder vi for en åben og dialogbaseret skolekultur.

Vi vægter et positivt og åbent skole-hjem-samarbejde.

Tommerup Skole
Stadionvænget 7
5690 Tommerup

Telefon: 64 74 65 25

Nyttige links